Regelementen

Huishoudelijk regelement

 1. U dient zich vóór het inrichten van uw stand bij de receptie van Het Dak te melden. Bij de receptie ontvangt u een informatiepakket waarin onder andere per gehuurde stand twee badges op naam zitten. Deze badges dienen zichtbaar op de kleding te worden gedragen. Personen zonder badge hebben geen toegang tot de beurs.  Extra badges voor standmedewerkers kosten € 25,- per stuk en zijn drie dagen geldig.
 2. Eenieder dient het beursgebouw op vrijdag en zaterdag uiterlijk een uur na sluitingstijd van de beurs te hebben verlaten. Op de zaterdag en zondag kunt u vanaf één uur voor openingstijd weer bij uw stand terecht.
 3. Van donderdag 23.30 uur tot zondag 17.00 uur zorgt de organisatie van de beurs voor bewaking van de verlaten beursstands. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw goederen.
 4. De organisatie van de beurs heeft een WA-verzekering afgesloten. Schade die door het publiek of door de standhouders wordt toegebracht, is echter niet verzekerd.
 5. Tijdens de beurs controleert een onafhankelijke commissie van deskundigen de echtheid van de aangeboden objecten. Deze commissie heeft te allen tijde toegang tot alle plaatsen op het beurs-terrein waarvan betreding wegens de uitoefening van hun functie noodzakelijk is. De commissie keurt de objecten op de juistheid van signatuur, merk en uitvoering. Wat betreft de uitvoering zullen alle bewerkingen die het oorspronkelijke ontwerp geweld aandoen tot afkeuring van het object leiden. Tegen het oordeel van de commissie is geen beroep mogelijk. Standhouders worden schriftelijk en/of mondeling op de hoogte gebracht over eventuele afkeuringen. Afgekeurde objecten dienen onverwijld van de beurs verwijderd te worden. Bij nalatigheid treedt artikel 13 van het huishoudelijk reglement in werking.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor objecten te laten verwijderen die niet aan het beoogde kwaliteitsniveau beantwoorden.
 7.   Het is niet toegestaan in de wanden van het gebouw en standbouw te spijkeren, plakken, schroeven of op enige andere wijze schade aan te richten.
 8.   U dient uw stand van passende bekleding te voorzien, afhangend tot de grond, zowel aan de voor- als de achterzijde van de stand.
 9. Het is niet toegestaan buiten de stand of de gehuurde oppervlakte extra tafels te plaatsen. Het is in overleg wel mogelijk om uw meegebrachte vitrine (max. 100 x 40 cm) achter de stand van de organisatie te plaatsen.
 10. Per stand mag het totaal van uw stroomverbruik niet meer bedragen dan 1000 watt.
 11. Bij annulering van uw deelname binnen de laatste drie weken vóór de beurs brengt de organisatie het totaal door u verschuldigde bedrag in rekening. Bij overige annuleringen wordt een bedrag van € 75,- in rekening gebracht.
 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de beurs. Beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.
 13. Handelen in strijd met de bepalingen van dit reglement kan verwijdering van de beurs betekenen

Technisch regelement

INRICHTEN

Theaterzaal                  donderdag : 4 november  10.00 - 23.30 uur

                                     vrijdag 5 november:          08.00 - 12.00 uur

Berenschotzaal:           donderdag 4 november :  17.00 - 23.30 uur

                                     vrijdag 5 november:          08.00 - 12.00 uur

De stands moeten uiterlijk gereed zijn op vrijdag 5 november om 12.00 uur.

LADEN EN LOSSEN

Goederen Theaterzaal: aanvoeren en lossen via de hoofdingang van Het Dak

Goederen Berenschotzaal: aanvoeren en lossen via de zij-ingangen van deze zaal

Alle voertuigen die worden geladen/gelost dienen rechts op de rijbaan te staan. Voertuigen die geladen of gelost zijn, graag direct op het parkeerterrein zetten, zodat uw collega-standhouders ook kunnen laden of lossen.

AAN- EN AFVOER

In de beursruimten kunnen geen voertuigen of aanhangwagens worden toegelaten. Steekwagens en kleine handwagens zijn wel toegestaan.

AFVAL

Aan de zijkant van het gebouw staan drie vuilcontainers waarin u het afval kunt deponeren. Papier graag apart in de papiercontainer.

ONTRUIMING

Op zondag 7 november, niet eerder dan 17.00 tot uiterlijk 20.00 uur.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De gangpaden, trappen, uitgangen, nooduitgangen en doorgangen mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden versperd. Brandblusmiddelen moeten te allen tijde zichtbaar en direct bereikbaar blijven.

Voor de opbouw, bekleding en decoratie van de stands mogen geen licht brandbare stoffen, zoals jute, rieten matten, geribd papier, karton, kunststoffen e.d. worden gebruikt. Het gebruik van brandbare oliën, vloeibaar gas en open vuur is verboden. Deelnemers en bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, brandweer en leden van de organisatie onverwijld op te volgen.

INFORMATIEKANTOOR

De receptie van Cultureel Centrum Het Dak

T: 0345-611755 | 0345-613626

I: www.glaskunstbeurs.nl | E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken

Contactgegevens

Cultureel Centrum Het Dak
Tiendweg 9 A
4142 EG  Leerdam

T 0345 - 613626 / 611755

E  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden

Afhankelijk van de Corona maatregelen zijn de voorbereidingen voor de Glas en Keramiek Beurs Leerdam alweer gestart.

Meer informatie vindt u hier.
Hou onze website in de gaten om op de hoogte te blijven voor dit jaar.