Beste Glasliefhebber,

Helaas moeten we u mededelen dat na 27 geslaagde edities de 28e Glaskunstbeurs in september niet plaats zal vinden. We stoppen met de organisatie van de Internationale Glaskunstbeurs.

Jammer genoeg is er niet voldoende belangstelling van standhouders om een stand te komen bemannen dit jaar. Wij hebben niet genoeg inschrijvingen om een mooie beurs te garanderen.

Daarnaast wordt er tijdens de Glasdagen door een aantal ondernemers een mini- glasbraderie georganiseerd in het centrum van Leerdam. Hier nemen een aantal standhouders aan deel die wij ook gaan missen op de Glaskunstbeurs. Dat maakt de spoeling dun. Door de crisis hebben we gemerkt dat de kunstwereld het nog steeds heel moeilijk heeft en ondanks het aantrekken van de economie vallen de inkomsten op de beurs nog steeds tegen bij veel standhouders.

De combinatie van factoren maakt dat we tot de conclusie zijn gekomen de stekker er uit te trekken, met pijn in ons hart.

We willen iedereen van harte bedanken die een positieve bijdrage aan de beurs heeft geleverd. Het was een jaarlijks evenement dat stond;  een ontmoetingsplaats voor glasliefhebbers, glaskunstenaars en galeriehouders, ieder jaar een mooie catalogus, een nieuw object ontworpen door glaskunstenaars van naam, lezingen over glas in de breedste zin. Daarnaast heel veel glas te zien in alle bewerkingen, kleuren en vormen. Een podium voor gevestigde en nieuwe glaskunstenaars om zich te presenteren.

Wij gaan het missen, de beurs heeft ons vele mooie verhalen en herinneringen gebracht. Met trots kijken we terug. We hebben ons met liefde ingezet om het Leerdamse glas de afgelopen 27 jaar te promoten en in het zonnetje te zetten.

Leerdam is en blijft Glasstad van Nederland,

Harm en Heleen Wolthuis

T: 0345-611755 | 0345-613626 |  I: www.glaskunstbeurs.nl E: info@hetdak.nl  


Volg ons ook online! 
 Glaskunstbeurs 
 @Glaskunstbeurs
 Glaskunstbeurs
 

* * *
 

Dear Glass Enthusiast, 

With great sadness we would like to inform you that after 27 successful editions, this year’s 28th edition of the Glass Art Fair Leerdam has been cancelled. After careful deliberation, we have decided we will no longer continue organising the Glass Art Fair. 

One reason for cancelling the fair is the decreasing lack of interest to participate in the fair. This year’s number of subscriptions was too low to guarantee the quality we have always strived to offer our visitors. In addition, several local entrepreneurs have announced a mini-glass fair in the city centre in the same weekend the Glass Art Fair was to take place. Several of our regular participants have decided to take part in this initiative rather than subscribing to our fair, meaning we will miss out on even more stands. 

We have noticed the art scene is still in trouble because of the economic crisis and even though the improving economy, many of our stand keepers have to cope with disappointing revenues at our fair. 

All of these factors have led us to the conclusion that, as much as it pains us, we can no longer carry on with the Glass Art Fair. 

We would like to thank each and everyone who has in some way contributed to our fair. We look back on an annual event of stature; a meeting point for glass collectors, artists and gallery owners; on a wonderful fair catalogue and a series of Glass Art Fair objects, each year designed by a renowned glass artist, and on Glass College, a series of lectures on glass and glass art. On countless glass objects in all shapes, sizes and techniques. On a platform for both established and young glass artists. 

We will miss all of it. The Glass Art Fair has given us countless great stories and memories and we look back at each and every edition with pride. Over the last 27 years, we have dedicated ourselves to promoting and honouring Leerdam’s glass and glass tradition, and we have enjoyed every minute of it.

Leerdam still is and will remain the one and only City of Glass in The Netherlands,  

Harm and Heleen Wolthuis

T: +31-(0)345-611755 | +31-(0)345-613626 |  I: www.glaskunstbeurs.nl E: info@hetdak.nl  


Follow us online! 
 Glaskunstbeurs 
 @Glaskunstbeurs 

 Glaskunstbeurs

 

 

 
Opening  |  Beursobject  |  Bezoekers  |  Contact  |  Deelnemersbeurs  |  Persbericht